Vietinė rinkliava už gyventojo transporto priemonės stovėjimo leidimą

Mėlynoji Raudonoji Geltonoji Žalioji Baltoji
Pirmasis leidimas 43,00 Eur / metams 22,00 Eur / metams 14,00 Eur / metams 7,20 Eur / metams
Antrasis leidimas* 52,00 Eur / mėn. 26,00 Eur / mėn. 17,00 Eur / mėn. 8,70 Eur / mėn.
Antrasis leidimas vidinėje daugiabučio teritorijoje* 26,00 Eur / mėn. 13,00 Eur / mėn. 9,00 Eur / mėn. 4,50 Eur / mėn.

* Pasirinktinai norimam mėnesių skaičiui arba visiems metams

Galiojimo teritorijos

  • Leidimo galiojimo teritorija nustatoma pagal asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, pavyzdžiui, jeigu gyvenamoji vieta deklaruota Klaipėdos gatvėje, gyventojui išduodamas leidimas galioja 5-oje teritorijoje.
  • Gyventojo pageidavimu, gali būti parenkama gretima teritorija gyvenamosios vietos atžvilgiu, kai artimiausios mokamos vietos yra gretimoje teritorijoje.
  • Gyventojo leidimas galioja tik konkrečioje nustatytoje teritorijoje, gyventojo leidimas nesuteikia teisės statyti automobilį nemokamai visoje rinkliavos zonoje, privačiose automobilių stovėjimo aikštelėse, taip pat ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ ir „Rezervuota stovėjimo vieta“ ženklų galiojimo zonose bei kitaip pažeisti Kelių eismo taisykles (nesilaikyti pastatymo būdo ir pan.).

Dažnai užduodami klausimai

1. Leidimą galima įsigyti internetu, jungiantis per centrinį elektroninių paslaugų portalą.

2. Klientų aptarnavimo centruose.

5 darbo dienos.

Prašymo forma naudojama tik leidimams, įsigyjamiems Klientų aptarnavimo centruose.

Pildant prašymą elektroniniu būdu – pildoma nustatyta elektroninė prašymo forma prisijungus per centrinį elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“

Leidimui gauti pateikiami šie dokumentai:

  1. nustatytos formos rašytinis prašymas;
  2. vairuotojo pažymėjimas, išduotas prašančiojo vardu;
  3. pažyma arba išrašas dėl asmens deklaruotos gyvenamosios vietos gyvenamojoje arba poilsio paskirties iki 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoje patalpoje (bute), esančioje teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose;
  4. Registrų centro išrašas, jei gyvenamoji vieta deklaruota poilsio paskirties iki 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoje patalpoje;
  5. sutikimas tikrinti asmens duomenis duomenų registruose.

Pildant prašymą elektroniniu būdu, duomenys (2, 3) gaunami iš elektroninių duomenų registrų.

Leidimas pradeda galioti tik sumokėjus nustatyto dydžio rinkliavą. Rinkliavos dydis nustatomas pagal išduodamo leidimo rūšį ir rinkliavos zoną.

Plačiau
Dalintis: