Rinkliavos zonų ribos nuo 2020 m. sausio 1 d.

Mėlynoji zona

Visos savaitės dienos nuo
8 val. iki 24 val.
Minimali stovėjimo trukmė
12 min. – 0,50 Eur
1 val. – 2,50 Eur

Raudonoji zona

Pirmadienis – šeštadienis
nuo 8 val. iki 22 val.
Minimali stovėjimo trukmė
12 min. – 0,30 Eur
1 val. – 1,50 Eur

Geltonoji zona

Pirmadienis – šeštadienis*
nuo 8 val. iki 20 val.
Minimali stovėjimo trukmė
10 min. – 0,10 Eur
1 val. – 0,60 Eur

Žalioji zona

Pirmadienis – šeštadienis**
nuo 8 val. iki 18 val.
Minimali stovėjimo trukmė
20 min. – 0,10 Eur
1 val. – 0,30 Eur

*Geltonojoje zonoje: pirmadieniais-šeštadieniais nuo 8 val. iki 20 val., išskyrus:  Turgaus, Rinktinės, Geležinkelio, Sodų ir Pylimo gatvės dalyje prie Halės turgaus, Karačiūnų (prie Tapelių ežero), Žaliųjų ežerų (prie Žaliųjų ežerų), Balžio (prie Balžio ežero) ir Vaidilutės (prie Valakampių pliažo) gatvėse pirmadieniais-sekmadieniais nuo 8 val. iki 20 val.

**Žaliojoje zonoje: pirmadieniais-šeštadieniais nuo 8 val. iki 18 val., išskyrus: Žvėryno kvartale, Vingio parko prieigose esančioje aikštelėje ir automobilių stovėjimo aikštelėje prie Geležinio Vilko g. 6A pirmadieniais-penktadieniais nuo 8 iki 18 val.

Vietinės rinkliavos dydžiai už transporto priemonės stovėjimą atskirose rinkliavos zonose**

*Mėnesio rinkliava mokama tik naudojantis elektroninės prekybos paslaugomis.
**Rinkliavos dydis už automobilio stovėjimą rezervuotoje stovėjimo vietoje nuo 8 iki 18 val.

Elektromobiliams (neturintiems vidaus degimo variklio), kuriems nustatyta tvarka išduotas elektroninis elektromobilio leidimas, vietinė rinkliava netaikoma.

Pastaba. Sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą žaliojoje zonoje, automobilį galima statyti tik žaliojoje zonoje; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą geltonojoje zonoje, automobilį galima statyti geltonojoje ir žaliojoje zonose; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą raudonojoje zonoje, automobilį galima statyti raudonojoje, geltonojoje ir žaliojoje zonose; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą mėlynojoje zonoje, automobilį galima statyti mėlynojoje, raudonojoje, geltonojoje ir žaliojoje zonose.

Dažniausiai užduodami klausimai

Informaciją apie pažeidimo nagrinėjimą ir apskundimo tvarką automobilio savininkas (valdytojas) gaus registruotu laišku, siunčiamu deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Jei automobilio savininkas juridinis asmuo, medžiaga siunčiama juridinio asmens registracijos adresu.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-07-13 sprendimu Nr.1-127 patvirtintais Vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatais – palikus automobilį mokamoje stovėjimo vietoje reikia nedelsiant sumokėti vietinę rinkliavą už automobilio stovėjimą. Jei kontrolierius nemato mokėjimo už stovėjimą patvirtinimo, jis privalo išrašyti baudą. Norime priminti, kad už automobilio stovėjimą sumokėti galima programele m.Parking, SMS žinute arba parkomate.

Paaiškinimą dėl padaryto pažeidimo, taip pat pastabas dėl protokolo turinio turėsite teisę pateikti administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu. Atkreipiame dėmesį, kad patogus mokėjimas už automobilio stovėjimą naudojantis mobiliojo ryšio operatorių teikiama paslauga atsiskaityti SMS žinute.

Sugedus bilietų automatui, mokėkite į artimiausią bilietų automatą. Jeigu automatas neišdavė bilieto, apie tai galite pranešti skambindami telefonu +370 656 07125.

Mokėti už automobilio stovėjimą galite ne tik monetomis į bilietų automatą, bet ir naudodamiesi mobiliojo ryšio operatorių teikiama paslauga – atsiskaitymu SMS žinute arba atsiuntę programėlę m.Parking.

Nesumokėjus rinkliavos iki nurodyto termino, nuotraukose užfiksuota medžiaga yra perduodama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojams tolimesniam nagrinėjimui. Informaciją apie paskirtą baudą ir mokėjimo sąlygas automobilio savininkas (valdytojas) gaus registruotu laišku, siunčiamu deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Jei automobilio savininkas yra juridinis asmuo, medžiaga bus siunčiama juridinio asmens registracijos adresu.

Gavus pranešimą apie iš karto nesumokėtą vietinę rinkliavą, pastačius automobilį mokamoje stovėjimo vietoje, nustatytą rinkliavą galite sumokėti per 72 val. nuo pranešimo surašymo dienos pabaigos (pvz., pranešimas surašytas 2016-01-01 9 val., sumokėti galite iki 2016-01-04 24 val.) naudojantis elektroninės prekybos paslaugomis, grynaisiais pinigais SĮ „Susisiekimo paslaugos“ klientų aptarnavimo centruose Gedimino pr. 9A arba Geležinkelio g. 16, Vilnius, grynaisiais pinigais PERLO terminaluose arba Maxima kasose, privalomai nurodant automobilio valstybinį numerį ir gauto pranešimo registracijos numerį. Nurodžius automobilio valstybinį numerį ir pranešimo registracijos numerį, sistema automatiškai pateikia mokėtiną nustatytą vietinę rinkliavą, priklausomai nuo to, kurioje rinkliavos zonoje buvo pastatytas automobilis: 4,00 Eur žaliojoje zonoje, 7,00 Eur geltonojoje zonoje, 20,00 Eur raudonojoje zonoje, 40,00 Eur mėlynojoje zonoje Nesumokėjus rinkliavos iki nurodyto termino, nuotraukose užfiksuota medžiaga yra perduodama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojams tolimesniam nagrinėjimui. Informaciją apie paskirtą baudą ir mokėjimo sąlygas automobilio savininkas (valdytojas) gaus registruotu laišku, siunčiamu deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Jei automobilio savininkas yra juridinis asmuo, medžiaga bus siunčiama juridinio asmens registracijos adresu.

Pasibaigus gyventojo leidimo galiojimui, jį galite pratęsti e. savitarnoje arba SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Klientų aptarnavimo centruose (Gedimino pr. 9A; Geležinkelio g. 16, Vilnius). Nepratęsus leidimo ir palikus automobilį mokamoje stovėjimo vietoje, reikia sumokėti vietinę rinkliavą už automobilio stovėjimą.

Stovėjimo aikštelės veikia visą parą, įsigytas bilietas galioja iki dienos pabaigos. Jei automobilis paliekamas ilgiau, bauda nėra išrašoma, tik klientas turi sumokėti skirtumą už viršytą laiką, prieš išvažiuojant iš aikštelės, t.y. 0,50 Eur iki 00:00 už kiekvieną dieną.

Plačiau
Dalintis: