Rinkliavos zonų ribos nuo 2022 m. liepos 1 d.

Mėlynoji zona

Visos savaitės dienos nuo
8 val. iki 24 val.
Minimali stovėjimo trukmė
12 min. – 0,50 Eur
1 val. – 2,50 Eur

Raudonoji zona

Pirmadienis – šeštadienis
nuo 8 val. iki 22 val.
Minimali stovėjimo trukmė
12 min. – 0,30 Eur
1 val. – 1,50 Eur

Geltonoji zona

Pirmadienis – šeštadienis*
nuo 8 val. iki 20 val.
Minimali stovėjimo trukmė
10 min. – 0,10 Eur
1 val. – 0,60 Eur

Žalioji zona

Pirmadienis – šeštadienis**
nuo 8 val. iki 18 val.
Minimali stovėjimo trukmė
20 min. – 0,10 Eur
1 val. – 0,30 Eur

*Geltonojoje zonoje: pirmadieniais-šeštadieniais nuo 8 val. iki 20 val., išskyrus:  Turgaus, Rinktinės, Geležinkelio, Sodų ir Pylimo gatvės dalyje prie Halės turgaus, Karačiūnų (prie Tapelių ežero), Žaliųjų ežerų (prie Žaliųjų ežerų), Balžio (prie Balžio ežero) ir Vaidilutės (prie Valakampių pliažo) gatvėse pirmadieniais-sekmadieniais nuo 8 val. iki 20 val.

**Žaliojoje zonoje: pirmadieniais-šeštadieniais nuo 8 val. iki 18 val., išskyrus: Žvėryno kvartale, Vingio parko prieigose esančioje aikštelėje ir automobilių stovėjimo aikštelėje prie Geležinio Vilko g. 6A pirmadieniais-penktadieniais nuo 8 iki 18 val.

Vietinės rinkliavos dydžiai už transporto priemonės stovėjimą atskirose rinkliavos zonose**

*Mėnesio rinkliava mokama tik naudojantis elektroninės prekybos paslaugomis.
**Rinkliavos dydis už automobilio stovėjimą rezervuotoje stovėjimo vietoje nuo 8 iki 18 val.

Elektromobiliams (neturintiems vidaus degimo variklio), kuriems nustatyta tvarka išduotas elektroninis elektromobilio leidimas, vietinė rinkliava netaikoma.

Pastaba. Sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą žaliojoje zonoje, automobilį galima statyti tik žaliojoje zonoje; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą geltonojoje zonoje, automobilį galima statyti geltonojoje ir žaliojoje zonose; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą raudonojoje zonoje, automobilį galima statyti raudonojoje, geltonojoje ir žaliojoje zonose; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą mėlynojoje zonoje, automobilį galima statyti mėlynojoje, raudonojoje, geltonojoje ir žaliojoje zonose.

Dalintis: