Rinkliavos zonų ribos nuo 2022 m. liepos 1 d.

Mėlynoji zona

Visos savaitės dienos nuo
8 val. iki 24 val.
Minimali stovėjimo trukmė
12 min. – 0,50 Eur
1 val. – 2,50 Eur

Raudonoji zona

Pirmadienis – šeštadienis
nuo 8 val. iki 22 val.
Minimali stovėjimo trukmė
12 min. – 0,30 Eur
1 val. – 1,50 Eur

Geltonoji zona

Pirmadienis – šeštadienis*
nuo 8 val. iki 20 val.
Minimali stovėjimo trukmė
10 min. – 0,10 Eur
1 val. – 0,60 Eur

Žalioji zona

Pirmadienis – šeštadienis**
nuo 8 val. iki 18 val.
Minimali stovėjimo trukmė
20 min. – 0,10 Eur
1 val. – 0,30 Eur

*Geltonojoje zonoje: rinkliava renkama pirmadienis–šeštadieniais nuo 8 val. iki 20 val. išskyrus:
• pirmadieniais–sekmadieniais nuo 8 val. iki 20 val. mokama – Turgaus, Rinktinės, Geležinkelio, Sodų ir Pylimo gatvių dalyse prie Halės turgaus;
• pirmadieniais–sekmadieniais nuo 8 val. iki 20 val. (nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.) mokama – Karačiūnų (prie Tapelių ežero), Žaliųjų Ežerų (prie Žaliųjų ežerų), Balžio (prie Balžio ežero) ir Vaidilutės (prie Valakampių pliažo) gatvėse.

**Žaliojoje zonoje: rinkliava renkama pirmadieniais–šeštadieniais nuo 8 val. iki 18 val. išskyrus:
• pirmadieniais–penktadieniais nuo 8 iki 18 val. mokama – Žvėryno kvartale ir Vingio parko prieigose esančiose aikštelėse.

Vietinės rinkliavos dydžiai už transporto priemonės stovėjimą atskirose rinkliavos zonose**

*Mėnesio rinkliava mokama tik naudojantis elektroninės prekybos paslaugomis.
**Rinkliavos dydis už automobilio stovėjimą rezervuotoje stovėjimo vietoje nuo 8 iki 18 val.

Elektromobiliams (neturintiems vidaus degimo variklio), kuriems nustatyta tvarka išduotas elektroninis elektromobilio leidimas, vietinė rinkliava netaikoma.

Pastaba. Sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą žaliojoje zonoje, automobilį galima statyti tik žaliojoje zonoje; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą geltonojoje zonoje, automobilį galima statyti geltonojoje ir žaliojoje zonose; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą raudonojoje zonoje, automobilį galima statyti raudonojoje, geltonojoje ir žaliojoje zonose; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą mėlynojoje zonoje, automobilį galima statyti mėlynojoje, raudonojoje, geltonojoje ir žaliojoje zonose.

Dalintis: