.

Bilietų rūšys ir kainos

 

 

Dažnai užduodami klausimai

 • Auginu / globoju mažamečius:
  • Nemokama kelionė dviems vaikams iki 7 metų.
 • Mokausi:
  • Esu pradinukas - 10 Eur / metams (pradinuko bilietas);
  • Esu moksleivis - 50% (trumpalaikiams bilietams), - 80% (dienų ir ilgalaikiams bilietams);
  • Esu studentas - 50% (trumpalaikiams bilietams), - 80% (dienų ir ilgalaikiams bilietams).
 • Esu pensininkas:
  • Man virš 80 metų - 80%*;
  • Man iki 80 metų - 50%.
 • Esu su negalia:
  • Turiu I nedarbingumo grupę, visišką nedarbingumą - 80%;
  • Man reikalinga hemodializė - 80% (kitos ligos - nuoroda);
  • Lydžiu aukščiau minėtą asmenį su negalia (vienam asmeniui - vienas lydintis) - 80%;
  • Turiu II nedarbingumo grupę, dalinį nedarbingumą - 50%.
 • Esu rezistentas / nukentėjusysis:*
  • Man virš 70 metų
   • Mano šeimoje yra žuvusių per 1991 m. ir vėliau vykdytą SSRS agresiją - 80%;
   • Esu LR nepriklausomybės gynėjas, praradęs darbingumą per 1991 m. ir vėliau vykdytą SSRS agresiją - 80%;
   • Esu LR nepriklausomybės gynėjas, nukentėjęs per 1991 m. ir vėliau vykdytą SSRS agresiją - 50%;
   • Esu pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvis (kariai savanoriai) - 80%;
   • Esu nukentėjusysis nuo 1939-1990 metų okupacijų (politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos; ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai) - 80%.
  • Man iki 70 metų
   • Mano šeimoje yra žuvusių per 1991 m. ir vėliau vykdytą SSRS agresiją - 80%;
   • Esu LR nepriklausomybės gynėjas, praradęs darbingumą per 1991 m. ir vėliau vykdytą SSRS agresiją - 80%;
   • Esu LR nepriklausomybės gynėjas, nukentėjęs per 1991 m. ir vėliau vykdytą SSRS agresiją - 50%;
   • Esu pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvis (kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai) - 50%;
   • Esu nukentėjusysis nuo 1939-1990 metų okupacijų (politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos. ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai) - 50%

*Šias lengvatas turintys keleiviai turi teisę įsigyti 12 mėn. (365 d.) bilietą už 2,90 Eur.
Lengvatos yra taikomos vadovaujantis LR transporto lengvatų įstatymu.

 • Asmenys, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžiui iki 80 metų;
 • Moksleiviai ir dieninio skyriaus studentai (50% nuolaida yra taikoma trumpalaikiams, popieriniams bilietams iš vairuotojo; 80% - ilgalaikiams bilietams);
 • Asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
 • Asmenys iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti turintys II nedarbingumo grupę;
 • Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviai  kariai savanoriai, jaunesni nei 70 metų, ir laisvės kovų dalyviai;*
 • Nuo 1939-1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, jaunesni kaip 70 metų *.
 • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdomos SSRS agresijos*.

*Šias lengvatas turintys keleiviai taip pat turi teisę įsigyti 12 mėn. (365 d.) bilietą už 2,90 Eur.

SVARBU!
Keleivis, keleivių kontrolei, pateikęs pažymėtą / aktyvuotą bilietą su nuolaida, privalo kartu pateikti galiojantį dokumentą, patvirtinantį asmens teisę į transporto lengvatą. Keleivis, neturintis galiojančio dokumento, suteikiančio jam teisę naudotis transporto lengvata, privalo pirkti bilietą už visą kainą.

 • Asmenims, sukakusiems 80 metų ir vyresniems*
 • Asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ar asmenims pripažintiems nedarbingais, ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis bei juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui - vienas lydintysis).
 • Asmenims, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis), taip pat onkologinėmis ligomis sergantys asmenys.
 • Asmenims iki 2005 m. liepos 1d. pripažintiems neįgaliais vaikais ar I nedarbingumo grupės.
 • Moksleiviams ir dieninio skyriaus studentams (80% - ilgalaikiams bilietams, 50% nuolaida yra taikoma trumpalaikiams, popieriniams bilietams iš vairuotojo).
 • Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviams - kariams savanoriams, sukakusiem 70 metų ir vyresniems.*
 • Žuvusiųjų LR nepriklausomybės gynėjų šeimų nariams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.*
 • Nuo 1939-1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams, sukakusiems 70 metų ir vyresniems.*

*Šias lengvatas turintys keleiviai turi teisę įsigyti 12 mėn. (365 d.) bilietą už 2,90 Eur.

Svarbu!

Keleivis, keleivių kontrolei, pateikęs pažymėtą/aktyvuotą bilietą su nuolaida, privalo kartu pateikti galiojantį dokumentą, patvirtinantį asmens teisę į transporto lengvatą. Keleivis, neturintis galiojančio dokumento, suteikiančio jam teisę naudotis transporto lengvata, privalo pirkti bilietą už visą kainą.

 • rekomenduotumėme įsigyti tuomet, kai važiuojate viešuoju transportu ne daugiau kaip 1-2 kartus per dieną.
 • yra dviejų rūšių - 30 ar 60 minučių, suteikia teisę persėsti iš vienos transporto priemonės į kitą, nežymint naujo bilieto.
 • jiems yra taikomas 10 minučių tolerancijos laikotarpis. Pažymėtas 30 ar 60 minučių bilietas galioja iki 40  ar 70 minučių.
 • Jei kelionėms reikia ir 30 min, ir 60 min bilietų, pildykite Vilniečio kortelę pinigų suma. Ir 30 min, ir 60 min bilietus galima turėti savo telefone, naudojantis m.Ticket programėle.
 • savitarnos svetainėje papildžius Vilniečio kortelę ir 30 min., ir 60 min. bilietais, į kortelę pirmieji įsirašys tie bilietai, kurie buvo nupirkti anksčiau. Išnaudojus vienos rūšies bilietus, bus galima naudotis kitos rūšies bilietais.
Plačiau
Dalintis: