.

Taisyklės nustato važiavimo autobusais ir troleibusais Vilniaus mieste tvarką, vežėjo, vairuotojo, keleivių pareigas, atsakomybę, keleivių teises, vežėjų, vairuotojų ir keleivių kontrolės tvarką. Su vežimo taisyklėmis galite susipažinti čia.

Ar galiu viešuoju transportu vežtis dviratį, paspirtuką, riedžius, riedlentę?

Leidžiama vežti dviračius, jeigu transporto priemonėje yra tam specialiai įrengta vieta ir transporto priemonė pažymėta dviračio ženklu. Keleivis turi saugiai pritvirtinti dviratį transporto priemonėje. Jei ši vieta ar vieta, skirta neįgaliems asmenims su vežimėliais, yra užimta, dviračio vežti negalima, išskyrus šio skyriaus nustatytais atvejais. Dviratį specialiai įrengtoje vietoje vežantis keleivis privalo užleisti vietą neįgaliajam su vežimėliu ir išlipti toje pačioje stotelėje, išlipti nereikia šio skyriaus nustatytais atvejais, kai dviratį leidžiama vežti jo netvirtinant.

Leidžiama, išskyrus piko metą (darbo dienomis nuo 7 iki 9 val.  ir nuo 16 iki 19 val.), visose transporto priemonėse vežti  dviračius  jų netvirtinant.

Dviračio, paspirtuko, elektrinio paspirtuko, riedžio, riedlentės ir kitos nedidelės mikromobilumo priemonės vežimas yra nemokamas.

Nedidelių mikromobilumo priemonių tvirtinimas

Paspirtukus, elektrinius paspirtukus, kurio didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW, ir kurio didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/h, riedžius, riedlentes ir kitas nedideles mikromobilumo priemones galima vežti visose transporto priemonėse netvirtinant specialiu tvirtinimo įtaisu. Keleiviai turi juos vežti sulenktus į transportavimo padėtį, jei tai leidžia priemonės konstrukcija.

Saugi ir komfortiška kelionė visiems keleiviams

Bet kokiu atveju dviratį, paspirtuką, elektrinį paspirtuką, riedį, riedlentę ir kitą nedidelę mikromobilumo priemonę leidžiama vežti tik įsitikinus, kad transporto priemonė švari ir  jos transportavimas netrukdys saugiai ir komfortiškai kitų keleivių kelionei. Jei kelionės metu neužtikrinama aukščiau nurodyta sąlyga,  dviratį, paspirtuką ar kitą nedidelę mikromobilumo priemonę vežantis keleivis privalo išlipti artimiausioje stotelėje, priešingu atveju kontrolierius ar vairuotojas turi teisę juos išlaipinti.

Mikromobilumo priemonę vežančiojo atsakomybės

Dviratį, paspirtuką ar kitą nedidelę mikromobilumo transporto priemonę vežantis keleivis atsako už dėl jų vežimo kylančios grėsmės kitų keleivių saugumui ir už transporto priemonės apgadinimą. Keleivis, norintis vežti dviratį, paspirtuką, į transporto priemonę įlipa paskutinis ir šiame skyriuje nustatytu būdu / atvejais gali vežti tik vieną dviratį, paspirtuką, elektrinį paspirtuką ar kitą nedidelę mikromobilią priemonę. Mikromobilumo priemonę vežantis keleivis atsako už išteptus kitų keleivių drabužius, daiktus.

Kaip važiuoti transportu kartu su savo gyvūnu?

🐶 Vilniuje kursuojančiais autobusais ir troleibusais bet kuris viešojo transporto keleivis gali nemokamai vežti savo augintinį tam pritaikytoje taroje, pvz., dėžėje, krepšyje ir pan. Tuo tarpu, jeigu keliaujama su didesniu augintiniu, netelpančiu į jokią tarą, jis gali būti vežamas ir be jos.

🐶 Keleivis privalo turėti dokumentus su nurodytomis augintinio skiepų žymomis, o augintinis turi būti su antsnukiu (išskyrus šunis, kuriems dėl jų veislės antsnukiai nepritaikyti) ir laikomas už ne ilgesnio kaip 0,5 m ilgio pavadėlio. Šie kriterijai numatyti Keleivių ir bagažo vežimo autobusais ir troleibusais Vilniaus mieste taisyklėse.

🐶 Primename, kad jei gyvūnas priteršė autobuso ar troleibuso saloną, jį vežantis keleivis privalo nedelsdamas išvalyti suteptą salono vietą. Be to, keleivis atsako už jo vežamų gyvūnų sukeltą žalą kitų keleivių sveikatai, gyvybei, nuosavybei, ramybei, ir privalo ją atlyginti, taip pat laikytis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių.

Ką turėčiau žinoti apie bagažo vežimą?

👜 Keleivis turi teisę nemokamai vežtis vieną rankinį bagažą, kurio matmenys ne didesni kaip 60x40x20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm. Matmenų ribojimas netaikomas žiemos sporto inventoriui ir moksleivių ar studentų vežamam vienam rankinio bagažo vienetui, kuris būtinas jų mokslams ar studijoms.

Keleivis, pažymėjęs papildomą vienkartinį bilietą (visos kainos), gali vežti:

👜 Antrąjį rankinį bagažą, kurio matmenys ne didesni kaip 60x40x20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm;

👜 Rankinį bagažą, kurio matmenys didesni kaip 60x40x20 cm arba kurio bendra matmenų suma didesnė kaip 120 cm, tačiau jis neturi trukdyti keleiviams, būti griozdiškas, tepti autobuso/troleibuso sėdynes arba keleivių drabužius.

Dalintis: