1) Infrastruktūros darbų priežiūros darbo grupė:

 • Įmonei atstovauja Paslaugų organizavimo vadovas Vaidotas Meškauskas.

2) Inžinierinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupė:

 • Eismo organizavimo skyriaus vadovas Robert Markovski (darbo grupės vadovas);
 • Eismo organizavimo skyriaus vyriausioji inžinierė Eglė Marcišauskė (darbo grupės vadovo pavaduotoja).

3) Pėsčiųjų judumo funkcinė grupė:

 • Judumo strategijos skyriaus Judumo ekspertė Monika Parafinaitytė (pėsčiųjų judumo funkcinės grupės vadovė);
 • Judumo strategijos skyriaus planavimo specialistė Karolina Macienė (pėsčiųjų  judumo funkcinės grupės narė).

4) Dviračių judumo funkcinė grupė:

 • Judumo strategijos skyriaus judumo ekspertas Edgaras Stankevičius (dviračių judumo funkcinės grupės vadovas);
 • Judumo strategijos skyriaus planavimo specialistė Karolina Macienė (dviračių  judumo funkcinės grupės narė).

5) Eismo organizavimo ir saugumo funkcinė grupė:

 • Eismo organizavimo skyriaus vyriausioji inžinierė Eglė Marcišauskė (eismo organizavimo ir saugumo funkcinės grupės vadovė);
 • Judumo strategijos skyriaus vyriausiasis planavimo specialistas Marius Berulis (eismo organizavimo ir saugumo funkcinės grupės. narys)

6) Viešojo transporto judumo funkcinė grupė:

 • Viešojo transporto organizavimo skyriaus vadovė Loreta Levulytė (Viešojo transporto judumo funkcinės grupės vadovė);
 • Viešojo transporto  eismo organizavimo inžinierė Viktorija Katilienė (Viešojo transporto judumo funkcinės grupės narė).

7) Vilniaus miesto savivaldybės eismo saugumo komisija:

 • Judumo transformacijos vadovas Jonas Damidavičius (komisijos pirmininkas);
 • Judumo strategijos skyriaus vyr. planavimo specialistas Marius Berulis;
 • Eismo organizavimo skyriaus eismo organzavimo inžinierė Vesta Pobedinskienė;
 • Eismo valdymo centro vadovas Aleksej Apanovič.

8) Prisijungimo prie susisiekimo komunikacjų sąlygų rengimo darbo grupė

 • Judumo strategijos skyriaus Judumo ekspertė Monika Parafinaitytė;
 • Eismo organizavimo skyriaus vadovas Robert Markovski.

9) Viešosios aplinkos humanizavimas, racionalizuojant transporto eismą miesto centrinėje dalyje (Vilniaus senamiesčio pavyzdžiu), ikiprekybinio pirkimo komisija

 • Įmonei atstovauja Judumo strategijos skyriaus Judumo ekspertas Tomas Nickus.

10) Kompleksinių kelionių aikštelių tinklo ir automobilių stovėjimo aikštelių plėtros darbo grupė:

 • Įmonei atstovauja Judumo strategijos skyriaus Judumo ekspertas Tomas Nickus.

11) Automobilių stovėjimo vietų darbo grupė:

 • Judumo strategijos skyriaus Judumo ekspertas Tomas Nickus;
 • Eismo organizavimo skyriaus vadovas Robert Markovski;
 • Eismo organizavimo skyriaus eismo organizavimo inžinierius Martynas Narkus.

12) Gatvių ir kelių, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, komisija:

 • Infrastruktūros skyriaus infrastruktūros priežiūros specialistai Vytautas Katilius ir Tomas Matulevičius;
 • Viešojo transporto eismo valdymo inžinierė Irena Grigelevičiūtė.

13) Renginių derinimo komisija:

 • Eismo organizavimo skyriaus eismo organizavimo inžinierius Mindaugas Vėgėla;
 • Eismo organizavimo skyriaus eismo organizavimo inžinierė Evelina Bojarovič.

14) Integruoto viešojo transporto organizavimo Vilniaus regione darbo grupė:

 • Įmonės direktorius Gintaras Macijauskas;
 • Paslaugų organizavimo vadovas Vaidotas Meškauskas.

15) Eismo pakeitimų derinimo darbo grupė (kelio ženklai, ženklinimas, eismo saugumo priemonės):

 • Eismo organizavimo skyriaus vyr. inžinierė Eglė Marcišauskė;
 • Eismo organizavimo skyriaus eismo organizavimo inžinierius Mindaugas Vėgėla;
 • Eismo organizavimo skyriaus eismo organizavimo inžinierė Evelina Bojarovič.

16) Šviesoforų postų priėmimo komisija:

 • Infrastruktūros skyriaus infrastruktūros inžinierius Remigijus Jurgaitis;
 • Eismo organizavimo skyriaus vadovas Robert Markovski / Eismo organizavimo skyriaus vyr. inžinierė Eglė Marcišauskė;
 • Eismo organizavimo skyriaus vyr. inžinierius Aleksandr Volujevič / Eismo organizavimo skyriaus vyr. inžinierius Tauras Vaitkevičius.

17) Įrengtų elektromobilių  įkrovimo  prieigų atitikimo suderintiems techniniams projektams komisija:

 • Įmonei atstovauja Judumo strategijos skyriaus Judumo ekspertas Tomas Nickus.

18) Dalyvaujame Intelligent Energy Lab (atvira platforma tiems, kam rūpi energetinis efektyvumas, aplinkos tausojimas ir modernus miesto energetikos sektorius) veikloje (www.iel.lt):

 • Įmonei atstovauja Įmonės direktorius Gintaras Macijauskas.

19) Vežėjų parinkimo keleivių vežimo paslaugoms teikti vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Vilniaus miesto ir gretimų savivaldybių teritorijose konkurso komisija:

 • Įmonės direktorius Gintaras Macijauskas (jam nesant Viktorija Katilienė);
 • Pirkimų skyriaus vadovas Marius Dičkus (jam nesant Marius Lazauskas).

20) Projekto „Vilniaus miesto savivaldybės elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtra“ komanda:

 • Įmonei atstovauja Judumo strategijos skyriaus Judumo ekspertas Tomas Nickus.

Dalintis: