Projektas „InnovaSUMP“ – Darnaus judumo mieste planų inovacijos siekiant skatinti mažą anglies dioksido kiekį išskiriančias miesto transporto priemones.
Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondo INTERREG Europe programa.
Tikslas – patobulinti šiuo metu naudojamą DJMP metodiką ir taip padaryti ją draugiškesnę visiems, o ypatingai regionų ir mažesnių miestelių vartotojams.
Konsorciumą sudaro devynių Europos Sąjungos miestų institucijos, daugiausia – savivaldybės: Devonas (JK), Kordelio-Evosmos (Graikija),  Jasai (Rumunija), Nikosija (Kipras), Praha (Čekija), Ravena (Italija), Vilnius (Lietuva), Vizėjus (Portugalija) ir Salonikai (Graikija). Projekto ekspertinis patarėjas – Aristotelio Tesalonikų universitetas. Pagrindinis projekto partneris – Nikosijos miesto savivaldybė.
Trukmė 2017 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d.
Bendras biudžetas – 1 698 000
Partnerio (SĮSP) biudžetas – 170 000 Eur

Pirmajame projekto etape SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kartu su kitais partneriais dalyvavo patirties mainų vizituose, rengė gaires, analizes (darnus judumas turistų lankomose traukos vietose, SEAP ir SECAP integracija, keliavimo elgsenos tyrimų integravimas į DJMP, kainodaros ir finansavimo priemonių integravimas), parengė darniam judumui Vilniaus mieste plėtoti skirtą Veiksmų planą. Jį rasite ČIA.

Antrajame projekto etape įgyvendinamos Veiksmų plano ir kitos veiklos, siekiant keleriems metams užsibrėžto tikslo – 10% padidinti darnaus judumo priemonių (dviračiai, vaikščiojimas) naudojimą bei atitinkamai sumažinti automobilių mieste skaičių.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti internetiniame puslapyje: https://www.interregeurope.eu/innovasump/

Kontaktinis asmuo:
Tarptautinių projektų vadovė Birutė Jatautaitė
El. paštas birute.jatautaite@judu.lt

Projektas „CYCLEwalk“ – Dalijimasis duomenų kaupimo ir apdorojimo bei vartotojų įtraukimo gerosios praktikos patirtimi, siekiant pagerinti kelionių planavimą dviračiais ir pėsčiomis kaip judumo būdus apgyvendintose miesto teritorijose.
Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) INTERREG Europe programa.
Tikslas – mažinti oro taršą skatinant gyventojus vietoje privačių automobilių aktyviau naudotis alternatyviais keliavimo būdais (pvz., dviratis, vaikščiojimas pėstute), ypatingą dėmesį skiriant tankiai apgyvendintoms miesto dalims.
Konsorciumą sudaro šių Europos Sąjungos miestų institucijos: Amsterdamas (Nyderlandai), Burgerlandas (Austrija), Goricijos-Nova Goricos (Italija ir Slovėnija) miestų plėtros agentūra, Oradėja (Rumunija), Olbija (Italija), Sardinija (Italija) ir Vilnius (Lietuva).
Trukmė 2017 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.
Bendras biudžetas – 1 591 327 Eur
Partnerio (SĮSP) biudžetas – 208 870 Eur

Pirmajame projekto etape SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kartu su kitais partneriais dalyvavo patirties mainų vizituose, parengė CYCLEwalk kokybės kriterijus (vaikščiojimo ir važiavimo dviračiu politikos ir praktikų gerinimo gairių katalogą), partnerių atstovaujamų miestų dviračių ir vaikščiojimo plėtojimo gerosios praktikos apžvalgą, suorganizavo ir dalyvavo valstybės, savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų atstovams skirtus seminaruose, parengė darniam judumui Vilniaus mieste plėtoti skirtą Veiksmų planą. Jį rasite ČIA.
Antrajame projekto etape įgyvendinamos Veiksmų plano ir kitos veiklos, siekiant keleriems metams užsibrėžto tikslo – 5% padidinti keliones Vilniaus mieste dviračiu ir pėsčiomis.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti internetiniame puslapyje: https://www.interregeurope.eu/cyclewalk/

Kontaktinis asmuo:
Tarptautinių projektų vadovė Birutė Jatautaitė
El. paštas birute.jatautaite@judu.lt

Projektas “cities.multimodal” (CMM) – tai miesto transporto sistemų perėjimas prie mažos oro taršos judumo.
Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondo INTERREG Baltijos jūros regiono programa.
Tikslas – tvarus judumas miestuose, nagrinėjant ir ieškant sprendimų tokioms problemoms kaip miestų užterštumas dėl transporto išmetamo anglies dvideginio, parkavimo vietų trūkumas, nesaugus pėsčiųjų ir dviračių judėjimas, miestų senamiesčio arba centrinių dalių apkrovimas transportu ir galimybė veiksmingai pasiekti istorinius ir architektūrinius paminklus ir kt.
Konsorciumą sudaro 17 partnerių iš šių Europos Sąjungos šalių: Danija (Aarhus ir Guldborgsund), Estija (Tartu), Latvija (Ryga), Lenkija (Gdanskas), Lietuva (Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“), Suomija (Turku), Švedija (Karlskrona ir Kalmaras) ir Vokietija (Berlynas, Rostokas ir Šlėzvigo-Holšteino žemė). Projekte taip pat dalyvauja vienas Rusijos partneris (Pskovo miesto administracija).
Trukmė 2017 m. spalio 1 d. – 2020 m. rugsėjo 30 d. (pratęstas iki 2021-03-30.)
Bendras biudžetas – 3 792 550 Eur
Partnerio (SĮSP) biudžetas – 100 000 Eur

Projekto partneriai dalyvavo patirties mainų vizituose, parengė savo miesto pasirinkto mikrorajono ar miesto dalies mažąjį darnaus judumo planą, mobilumo punktų koncepcijos aprašymą, judumui plėtoti partnerių naudojamų IT sprendimų analizę, mobilumui ir multimodalumui skatinti rengiamų kampanijų idėjų koncepcijos metmenis ir mobilumo valdymo koncepciją. Per likusius kelis projekto veiklos mėnesius keli partneriai įsirengs multimodalines aikšteles ir surengs jų pristatymą visuomenei, o visi partneriai vykdys pasitarimus su suinteresuotomis institucijomis bei analizuos multimodalinių aikštelių plėtros galimybes projektui pasibaigus.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti internetiniame puslapyje: https://www.cities-multimodal.eu/

Kontaktinis asmuo:
Tarptautinių projektų vadovė Birutė Jatautaitė
El. paštas birute.jatautaite@judu.lt

Projektas „Viešojo transporto e. bilieto sistemos vystymas Vilniaus regione“

2020 m. spalio mėnesį SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pradėjo įgyvendinti projektą „Viešojo transporto e. bilieto sistemos vystymas Vilniaus regione“.

Projekto tikslas – padidinti naudojimąsi viešuoju transportu Vilniaus regione, užtikrinant viešojo transporto paslaugų patrauklumo didinimą, keleivių patogumą, kelionės komfortą, skirtingų vežėjų bendradarbiavimą, glaudų paslaugų teikėjų ir naudotojų ryšį.

Projektu siekiama atnaujinti viešojo transporto elektroninio bilieto (e. bilieto) sistemą, padaryti ją patrauklią keleiviams sukuriant ir įdiegiant Išmaniosios integracinės atsiskaitymų platformos informacinę sistemą su visa tam tikslui įgyvendinti reikalinga infrastruktūra ir įranga.

Naujoji e. bilieto sistema leis keleiviams naudotis patogiausia, paties pasirinkta bilieto laikmena, nebeprisirišant prie konkrečios kortelės ar įrenginio. Tai galės būti bekontaktė mokėjimo kortelė, studento ar moksleivio pažymėjimas, asmens tapatybės kortelė, Vilniečio kortelė, mobiliosios programėles ar kiti sprendimai. Techninės priemonės leis fiksuoti konkrečią kelionės trukmę ir taikyti optimalią kelionės viešuoju transportu kainą.

Bilietai ir kitos paslaugos bus siejami su personalizuota keleivio paskyra, o ne su viena konkrečia laikmena. Be to, naujoji sistema leis užtikrinti efektyvesnius ir patogesnius viešojo transporto kontrolės sprendimus.

Planuojama, jog platformoje bus integruotos ne tik kelionių viešuoju transportu atsiskaitymo, tačiau ir kitos miesto paslaugos, keleiviams bus galimybė pirkti ir jungtinius kelių miesto paslaugų bilietų paketus.

Projekto įgyvendinimo metu  bus įsigyta ir sumontuota Išmaniosios integracinės viešojo transporto atsiskaitymų platformos informacinės sistemos funkcionavimui reikalinga techninė įranga: transporto priemonių borto kompiuteriai, bilietų skaitytuvai, bilietų tikrinimo įrenginiai, kortelių inicializavimo įranga.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 • bendra projekto vertė – 4,118 mln. Eur.
 • iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta iki – 3,5 mln. Eur.

Neregių ir silpnaregių informavimo sistema (NSIS)

Informuojame, kad 2021 m. liepos mėnesį Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ užbaigė ikiprekybinio pirkimo (toliau – IP) projekto „Neregių ir silpnaregių informavimo sistema (NSIS)” pirmąjį etapą. Šio etapo rezultatas – sukurtos koncepcijos.

IP komisija kartu su pasitelktais ekspertais įvertinusi sukurtąsias koncepcijas, remdamasi sudaryta vertinimų eile bei vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 35.1 papunkčiu ir Pirkimo sąlygų 3 priedo „Pasiūlymų ir rezultatų vertinimo tvarka“ 23 ir 25 punktais sudarė tokį dalyvių sąrašą Ikiprekybinio pirkimo antram etapui įgyvendinti ir pakvietė dalyvius pasirašyti antro etapo sutartis:

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
 • UAB „SEMS Technologies“;
 • UAB „Inovė“.

Antro etapo laukiamas rezultatas – sukurti ir ištestuoti ikiprekybinio pirkimo inovatyviojo produkto prototipai. Antrojo etapo trukmė – 9 mėnesiai.

Kontaktas pasiteirauti – el. paštu [email protected] arba Birutė Jatautaitė birute.jatautaitė@judu.lt;

———————————————————————————————————–

Įgyvendindama ikiprekybinį pirkimą „Neregių ir silpnaregių informavimo sistema (NSIS)“ (pagal priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“) š. m. sausio 15 d. Pirkimų komisijos sprendimu savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ pasirašyti I etapo sutartį pakvietė šiuos dalyvius:

– UAB „SEMS Technologies“
– UAB „Inovė“
– Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Pirmame keturių mėnesių trukmės etape dalyviai turi sukurti NSIS koncepciją.

———————————————————————————————————–

2019 m. lapkričio pradžioje SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pradėjo įgyvendinti projektą „Neregių ir silpnaregių informavimo sistema (NSIS)“

Viešajame transporte neregiai ir silpnaregiai susiduria su tokiomis pagrindinėmis problemomis: sunkiai įskaitomos elektroninės transporto priemonių švieslentės, tekstas komposteriuose autobusuose ir troleibusuose, sunkiai įžiūrimi stotelėse pateikiami viešojo transporto tvarkaraščiai, viešajame transporte orientuotis visai nematantiems žmonėms beveik neįmanoma be pašalinių pagalbos. Didžiausia problema – visiškai nematantis asmuo negali identifikuoti sustojime sustojusio viešojo transporto priemonės maršruto numerio.

Projektu siekiama sudaryti galimybę žmonėms su regos negalia viešuoju transportu judėti visiškai savarankiškai. Projekto metu sukurta technologija – neregių ir silpnaregių informavimo sistema (NSIS) – leis net ir visiškai nematančiam asmeniui identifikuoti sustojime sustojusio viešojo transporto priemonės maršruto numerį. Sistemos esmė – neregio turimos įrangos (pvz., išmaniojo įrenginio programėlės) interaktyvumas su debesų kompiuterija ir (arba) viešojo transporto priemonėje sumontuota įranga.

Projekto metu bus įgyvendintos trys veiklos:

 • NSIS įrenginio koncepcijos sukūrimas,
 • NSIS maketo/prototipo sukūrimas,
 • bandomosios techninės įrangos partijos gamyba.

Inovatyviųjų produktų naudotojai bus Vilniaus miesto viešuoju transportu besinaudojantys neregiai ir silpnaregiai (apie 1500 – Vilniuje, iš viso Lietuvoje – apie 19000 asmenų).

Projekto veiklos:

 1. Specializuotos techninės įrangos pritaikomumo tyrimai;
 2. NSIS (neregių ir silpnaregių informavimo sistemos) prototipo sukūrimas atliktų tyrimų pagrindu;
 3. Bandomosios techninės įrangos partijos gamyba.

Pagrindinė NSIS paskirtis – didinti Vilniaus viešojo transporto paslaugų prieinamumą neregiams ir silpnaregiams, aktualią vizualinę informaciją (pvz. maršruto numerį) pateikiant garsu (balsu). NSIS paslaugų esmę sudaro neregio turimos įrangos (pvz., išmaniojo įrenginio programėlės) interaktyvumas su debesų kompiuterija ir (arba) viešojo transporto priemonėje sumontuota įranga.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Ikiprekybinio pirkimo biudžetas  – 351 500 Eur.

Dalintis: