.

Vilniaus mieste visos šviesoforais reguliuojamos sankryžos valdomos pagal esamus transporto srautus (adaptyviai), kad būtų kuo efektyviau išnaudojamas laikas sankryžose ir transporto srautų pralaidumas būtų kuo didesnis, nuolat atliekami eismo situacijų stebėjimai, vertinimai, o gavus atliktų analizių rezultatus – vykdomi šviesoforų reguliavimo ir valdymo programų pakeitimai. 🚦

Kad suprastume eismo reguliavimo šviesoforais principus, reikalinga žinoti eismo valdymo metodus

Sankryžos fiksuotas veikimo režimas

Sankryžos fiksuotas režimas – tai veikimo režimas, kai sankryža veikia pagal iš anksto nustatytą signalinę programą ir žaliojo signalo trukmė kiekvienoje signalinėje grupėje griežtai nekinta. Tokio tipo programos taikomos esant sankryžos gedimui. Įprastu metu sankryžos visuomet veikia lanksčiu režimu atsižvelgiant į transporto jutiklius.

Sankryžos lankstumas (cikle)

Sankryžos lankstumas (cikle), koordinuotas veikimas  – žalio signalo trukmės kitimas pagal nustatytas ribas, priklausomai nuo transporto srautų, t. y. žaliojo signalo trukmė kinta kiekvienoje signalinėje grupėje, priklausomai nuo transporto jutikliais užfiksuotų automobilių skaičiaus ir detektavimo zonos užimtumo. Signalinė programa turi nekintama ciklo laiką, kuriame turi įsijungti žalias signalas kiekvienai krypčiai. Turint nekintamą ciklo laiką sankryžos yra koordinuojamos tarpusavyje (sankryžos turi tą patį bendrą ciklo laiką) ir tokiu būdu yra sukuriama žalia banga tarp sankryžų.

Pilnas sankryžos lankstumas

Pilnas sankryžos lankstumas (be ciklo laiko), nekoordinuotas veikimas – žaliojo signalo trukmė tiesiogiai priklauso nuo transporto srautų sankryžoje. Yra apibrėžtos kiekvienos fazės minimalios ir maksimalios laiko trukmės, o ciklo laikas neturi reikšmės ir  yra kintamas. Toks valdymo metodas taikomas toliau nuo kitų šviesoforais reguliuojamų sankryžų nutolusiose sankryžose, nes taikant tokį valdymo metodą padidinamas sankryžos pralaidumas tačiau negalimas sankryžos sukoordinavimas su kitomis, šalia esančiomis ir negalimas apjungimas į žalią bangą.

MOTION

MOTION (ang. Method of the optimization of the Traffic Signals In Online Controlled Networks) – tai eismo optimizavimo realiu laiku metodas. Gavęs duomenis apie transporto srautus iš transporto jutiklių, Eismo valdymo centro serveris apskaičiuoja optimaliausią signalinę programą ir fazių laikus kiekvienai sankryžaios krypčiai. Serveris taip pat nustato tinkamiausios trukmės ciklo laiką ir žalios bangos parametrus. Viskas vyksta automatizuotu būdu, kas 6 min. Toks metodas taikomas apie 120 miesto sankryžose. Šis metodas leidžia efektyviau ir operatyviau reaguoti ir staigius transporto srautų pokyčius, transportpiko metų pradžią ir pabaigą. Pateiktame paveikslėlyje – MOTION generuojama sankryžos signalinė programa.

Dalintis: