Stovėjimo vietų rezervavimas mieste juridiniams asmenims

Rezervuotos automobilių stovėjimo vietos – yra vietos, kuriose automobiliams leidžiama stovėti tik su specialiais SĮ „Susisiekimo paslaugos“ išduotais leidimais. Tokius leidimus gali gauti įmonės, įstaigos ir organizacijos, užsienio valstybių ambasados ir konsulatai, valstybės biudžetinės įstaigos, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir seniūnijos prie jų buveinės (veiklos) vietų.

Rinkliavų dydžiai už naudojimąsi rezervuotomis stovėjimo vietomis

Mėlynoji Raudonoji  Geltonoji Žalioji Baltoji
1 mėnuo / 1 vieta 525,00 Eur 315,00 Eur 126,00 Eur 63,00 Eur 36,00 Eur

Rinkliavos dydis už automobilio stovėjimą rezervuotoje stovėjimo vietoje nuo 8 iki 18 val.
Baltoji zona – visa kita Vilniaus miesto teritorija, išskyrus mėlynosios, raudonosios, geltonosios ir žaliosios zonų teritorijas.

Komercinių patalpų savininko leidimas

Komercinių patalpų savininkai (valdytojai), nuosavybės, panaudos ar nuomos teise valdantys patalpas, sumokėję nustatyto dydžio vietinę rinkliavą gali įsigyti Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ išduodamą komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą, automobilio stovėjimui apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo vidinėje teritorijoje (kieme).

Vietinė rinkliava už komercinių patalpų savininko (valdytojo) transporto priemonės stovėjimo leidimą, apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo vidinėje teritorijoje

Mėlynoji Raudonoji  Geltonoji Žalioji Baltoji
1 mėnuo 52,00 Eur 26,00 Eur 17,00 Eur 8,70 Eur
1 metai 624,00 Eur 312,00 Eur 204,00 Eur 104,00 Eur

Dažnai užduodami klausimai

Įmonės, įstaigos ir organizacijos, užsienio valstybių ambasados ir konsulatai, valstybės biudžetinės įstaigos, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir seniūnijos prie jų buveinės (veiklos) vietų.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Eismo organizavimo skyriui (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. pasiteirauti (8 5) 211 2143) pateikti:
•    motyvuotą prašymą, nurodant prašomų rezervuoti automobilių stovėjimo vietų skaičių ir galiojimo laiką, pridedant:
•    pageidaujamų rezervuoti stovėjimo vietų išdėstymo eskizą arba aprašymą, nurodant savo teritorijos ir patalpų ribas šių stovėjimo vietų atžvilgiu;
•    dokumentų, patvirtinančių, kad pareiškėjas yra valstybės įstaiga, institucija ar tarnyba, kopijas (tuo atveju, kai pareiškėjas pageidauja pasinaudoti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme (11 straipsnio 6 punkto 6 dalis) numatyta išlyga  naudotis 515 m ilgio ruože atitinkamai pažymėtomis stovėjimo vietomis, nemokėdamas vietinės rinkliavos).

Prašymus leisti rezervuoti automobilių stovėjimo vietas nagrinėja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudaryta Automobilių stovėjimo vietų rezervavimo darbo grupė. Darbo grupė svarsto galimybę rezervuoti stovėjimo vietas pareiškėjo prašyme nurodytoje gatvėje ar aikštelėje, atsižvelgdama į transporto eismo pobūdį ir organizavimą, viešųjų automobilių stovėjimo vietų poreikį ir teikia siūlymus Eismo organizavimo skyriui galutiniam sprendimui priimti.

Įmonė, gavusi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Eismo organizavimo skyriaus sutikimą rezervuoti automobilių stovėjimo vietą (-as):
1.    Sudaro automobilių stovėjimo vietų rezervavimo sutartį su SĮ „Susisiekimo paslaugos“;
2.    Pagal SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pateiktą ir nustatyta tvarka suderintą schemą savo sąskaita įrengia ženklus, žyminčius rezervuotą (-as) vietą (-as);
3.    Įsigyja specialų (-ius) leidimą (-us). Leidimams įsigyti pateikia SĮ „Susisiekimo paslaugos“ prašymą, kuriame nurodo:
•    kelio ženklo, kurio galiojimo zonoje norima gauti specialų (-ius) leidimą (-us), tikslų adresą;
•    pageidaujamą gauti leidimų kiekį.

Plačiau
Dalintis: