Naudojimosi instrukcija

Aikštelėje suteikiama galimybė statyti transporto priemones vieno mėnesio laikotarpiui.

Norėdami įvažiuoti į aikštelę privažiuokite arčiau pakeliamojo užtvaro ir palaukite, kol bus nuskaitytas transporto priemonės valstybinis numeris. Nuskaičius valstybinį numerį, užtvaras pasikels.

Norėdami išvažiuoti iš aikštelės pirmiausia sumokėkite už stovėjimą:

 • monetomis ir banknotais – automatinėje kasoje, esančioje prie išvažiavimo. Vadovaudamiesi ant kasos esančia mokėjimo instrukcija, atlikite mokėjimą, privažiuokite arčiau užtvaro ir palaukite, kol jis pasikels.

Tikslią mokėjimo sumą matysite kasos ekrane. Automatinė kasa duoda grąžą.

 • mobiliąja programėle m.Parking.

Maloniai prašome mokant už stovėjimą savo transporto priemone neužstatyti išvažiavimo iš aikštelės.

Dėmesio!

 • Transporto priemonės valstybiniai numeriai turi būti švarūs, kitu atveju įranga jų nenuskaitys ir nebus galimybės įvažiuoti ar išvažiuoti.
 • Po apmokėjimo išvažiavimui skiriama 15 min. Pradelsus laiką, stovėjimo laikas skaičiuojamas iš naujo.
 • Esant techniniam įrangos sutrikimui prašome susisiekti su mumis telefonu +370 656 07125.

Už ilgalaikį stovėjimą mokama SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Klientų aptarnavimo centruose. Galima įsigyti vieno mėnesio transporto priemonės stovėjimo leidimą. Duomenys leidimui bei PVM sąskaitai faktūrai gauti pateikiami iš anksto.

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ eksploatuojamų transporto priemonių stovėjimo aikštelių naudojimosi taisyklės

Kainos

Už stovėjimą galima mokėti monetomisbanknotais arba mokėti mobiliąja programėle m.Parking.

Trumpalaikio stovėjimo įkainiai:

Pirma (1 val.) stovėjimo aikštelėje yra nemokama. Viršijus šį laikotarpį, taikomas 0,9 Eur tarifas už kiekvieną papildomą valandą.

Ilgalaikio stovėjimo įkainiai:

Vieno mėnesio leidimas parkuoti automobilį naktimis ir savaitgaliais (I-V: 19-7 val., VI-VII: 0-24 val.) – 30 Eur.

Išdavus maksimalų ilgalaikio stovėjimo leidimų kiekį – sudaroma klientų, laukiančiųjų leidimų, eilė. Eilė sudaroma pagal kreipimosi įsigyti ilgalaikio stovėjimo leidimo datą. Apie atsiradusią galimybę išduoti ilgalaikio stovėjimo leidimą klientas, esantis eilės pradžioje, informuojamas kreipimosi dieną nurodytu elektroniniu paštu. Jeigu pageidaujate būti įtrauktas į laukiančiųjų eilę – prašome kreiptis el. p. info@judu.lt, nurodant pageidaujamą leidimų kiekį ir kontaktinę informaciją.

Dėl transporto priemonių stovėjimo įkainių savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ patikėjimo teise eksploatuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse nustatymo metodikos tvirtinimo

Apmokėjimo tvarka

Už stovėjimą galima mokėti monetomisbanknotais arba mokėti mobiliąja programėle m.Parking.

Dėmesio!

 • Maloniai prašome mokant už stovėjimą savo transporto priemone neužstatyti išvažiavimo iš aikštelės.
 • Už stovėjimą mokėkite prieš išvažiuodami iš aikštelės.
 • Tikslią mokėjimo sumą matysite kasos ekrane.
 • Automatinė kasa duoda grąžą.
 • Po apmokėjimo išvažiavimui skiriama  15 min. Pradelsus šį laiką, stovėjimo laikas skaičiuojamas iš naujo.
 • Esant techniniam įrangos sutrikimui prašome susisiekti su mumis telefonu+370 656 07125
 • Sumokėjus už 10 valandų, už tolesnes 14 valandų stovėjimo laikas pratęsiamas nemokamai.

Transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo leidimai išduodami tik po to, kai juos užsakęs fizinis ar juridinis asmuo iš anksto sumoka už stovėjimo laiką grynaisiais pinigais arba banko pavedimu.

Jei pinigų suma sumokėta pavedimu, leidimas išduodamas tik tada, kai pinigai yra įskaityti į Įmonės sąskaitą. Šiuos duomenis patikrina Automobilių stovėjimo priežiūros skyriaus darbuotojas Įmonės buhalterijoje arba klientui pateikus mokėjimo pavedimo kopiją. Paaiškėjus, kad pavedimas nebuvo atliktas, leidimo galiojimas nutraukiamas.

Jei Klientas atsisako leidimo nesuėjus jo galiojimo terminui, sumokėtas mokestis už stovėjimą negrąžinamas.

Dalintis: