Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planas

Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo plano santrauka

Vilniaus miesto darnaus judumo plano veiksmų planas iki 2024 m.

Esamos būklės analizės bylos priedai

Esamos būklės analizės prieduose sukelta informacija, kuria buvo vadovaujamasi rengiant esamos būklės analizę.

Įvadinė DJP prezentacija

Pirmoji Vilniaus darnaus judumo plano prezentacija, kurioje yra pristatoma esama Vilniaus miesto problematika, supažindinama su tuo, kas tai – darnaus judumo planai, kokie yra jų tikslai ir kaip jie kuriami bei įgyvendinami.

Esamos būklės analizės byla

Esamos būklės analizė – tai pirmoji darnaus judumo plano rengimo dalis. Šioje byloje yra pristatoma dabartinės situacijos Vilniaus mieste analizė.

Esamos būklės analizės prezentacija

Esamos būklės analizės prezentacijoje glaustai ir vaizdžiai pristatoma esamos būklės analizės bylos medžiaga.

Teminių dalių situacijos analizės byla

Teminių dalių situacijos analizė – tai antroji darnaus judumo plano rengimo dalis. Šioje byloje yra išsamiau nagrinėjama esama situacija Vilniaus mieste bei, atsižvelgiant į analizės rezultatus, teikiami tam tikri siūlymai.

Teminių dalių situacijos analizės bylos priedai

Teminių dalių situacijos analizės prieduose sukelta informacija, kuria buvo vadovaujamasi rengiant teminių dalių situacijos analizę.

Teminių dalių situacijos analizės prezentacija

Teminių dalių situacijos analizės prezentacijoje glaustai ir vaizdžiai pristatoma esamos būklės analizės bylos medžiaga

Prof. Tom Rye indėlis į projektą: Įvadinė prezentacija

Pirmoje prof. Tom Rye prezentacijoje pristatoma, kas tai yra – darnaus judumo planai, bei supažindinama su keliais itin teigiamais ir aktualiais Vilniui įgyvendintais darnaus judumo planais iš užsienio.

Prof. Tom Rye: „Automobilių statymas ir jo valdymas“

Savo prezentacijoje apie automobilių statymą prof. Tom Rye pristato automobilių statymo politikos būtinumą, pagrindines automobilių statymo politikos stadijas bei principus.

Prof. Tom Rye: "Kiek duomenų reikia“

Šioje prezentacijoje prof. Tom Rye kalba apie tai, kiek ir kokių duomenų reikia, norint parengti kokybišką darnaus judumo planą, bei pristato kelis blogus ir gerus užsienio pavyzdžius, iliustruodamas savo mintis.

VDJP pristatymo visuomenei koncepcija - I dalis

Komunikacinės strategijos prezentacija

VDJP pristatymo visuomenei koncepcija - II dalis

Komunikacinės strategijos prezentacija

Darnaus judumo plano viešinimo chronologija

Darnaus judumo plano viešinimo chronologijoje pateikiami visi renginiai, straipsniai ir kitokios veiklos, kur buvo pristatomas Vilniaus darnaus judumo planas.

Konferencija „Vilnius 2030: viešasis transportas“

  • Konferencijos pirmos dienos dalyvių prezentacijos, kuriose pristatoma viešojo transporto situacija jų miestuose – esama situacija, iššūkiai, nesėkmės ir laimėjimai, ateities vizijos.
  • Konferencijos antros dienos dalyvių prezentacijos apie Vilniaus miesto viešojo transporto ateities alternatyvas bei dirbtuvių, kurių metu buvo vertinamos visos įmanomos alternatyvos viešajam transportui Vilniuje, rezultatai.

Vilniaus DJP kūrybinės dirbtuvės - I dalis

Dirbtuvių metu trumpai pristatytas Vilniaus darnaus judumo planas bei tolimesnė dirbtuvių eiga – dirbtuvių metu dalyviai atrinko jų manymų svarbiausias vertybes Vilniaus miestui, taip pat priemones, kurios geriausiai tinka šioms vertybėms siekti.

Vilniaus DJP kūrybinės dirbtuvės - II dalis

Dirbtuvių metu trumpai pristatytas Vilniaus darnaus judumo planas bei tolimesnė dirbtuvių eiga – dirbtuvių metu dalyviai atrinko jų manymų svarbiausias vertybes Vilniaus miestui, taip pat priemones, kurios geriausiai tinka šioms vertybėms siekti.

Dalintis: