Kodėl verta įsigyti Vilniečio kortelę?

Patogu naudoti. Vilniečio kortelė gali būti pildoma ne tik viešojo transporto bilietais, bet ir norima pinigų suma.
Kortelės kaina 1,50 Eur.

Pažymėjus bilietą, jūs galite persėsti iš vienos transporto priemonės į kitą iki bilieto galiojimo pabaigos.

Dažniausiai užduodami klausimai

Pildydami kortelę bilietų platinimo vietose, paduokite kortelę pardavėjui ir nurodykite norimą elektroninio bilieto (e. bilieto) rūšį ar pinigų sumą elektroninėje piniginėje (pinigai. e. piniginėje), kuria norėtumėte papildyti kortelę.

Vilniečio kortelę galite papildyti 30 arba 60 minučių bilietais, dienų (1, 3, 5, 10) bei ilgalaikiais (30, 90, 180, 270 ir 365 dienų trukmės) bilietais ir / arba pinigais e. piniginėje visose bilietų platinimo vietose, pažymėtose Vilniečio kortelės ženklu. Taip pat elektroninius bilietus galima nusipirkti ir internetu, tapus registruotu vartotoju savitarnoje.

  1. Įsigykite Vilniečio kortelę bet kurioje artimiausioje pardavimo vietoje, pažymėtoje Vilniečio kortelės ženklu. Jei pageidaujate, kortelę iš karto galėsite papildyti norima e. bilieto rūšimi arba pinigais e. piniginėje suma.
  2. Jeigu Jūs turite lengvatą viešojo transporto bilietams, pirkdami kortelę, nurodykite, kokia nuolaida Jums turėtų būti taikoma. Kitą kartą, perkant bilietus, nuolaida bus taikoma automatiškai.
  3. Papildymas veikia įprastu būdu: bilietų pardavimo vietoje, padavus Vilniečio kortelę, reikia nurodyti norimą bilieto rūšį ir (arba) pinigų sumą, kuria norite papildyti kortelę.
  4. Įsigijimo vietoje gausite Vilniečio kortelės aprašą (8 psl. kortelės dydžio lankstinukas) ir pirkimo kvitą.
  5. Atidžiai perskaitykite Vilniečio kortelės aprašą ir jo paskutiniame puslapyje užsirašykite savo kortelės numerį, esantį prie brūkšninio kodo.
  6. Išsisaugokite Vilniečio kortelės numerį, nes jis bus reikalingas, jei prarastumėte Vilniečio kortelę.
  7. Viešojo transporto priemonėje su savimi privalote turėti Vilniečio kortelę su aktyvuotu / galiojančiu elektroniniu bilietu. Jei naudojatės lengvatiniu bilietu, kartu turėkite ir dokumentą, patvirtinantį teisę į transporto lengvatą.
  8. Bilietai žymimi (aktyvuojami), prilietus Vilniečio kortelę prie geltonos spalvos komposterio, esančio transporto priemonėje.
  9. Bilieto galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti po bilieto aktyvavimo. Kiekvieną kitą kartą prilietus kortelę prie komposterio, jo ekrane bus rodomas bilieto galiojimo laikas ir kita informacija.

Vilniečio kortelės pakuotės ir elektroninių bilietų ir/ arba pinigų įsigijimo ir naudojimosi tvarka.

Jeigu praradote Vilniečio kortelę, ji sulūžo ar buvo pažeista, neveikia, reikėtų kreiptis į vieną iš klientų aptarnavimo centrą.

 

 

 

Turint POLA kortelę, keleivis gali įsigyti bilietus su 80 proc. nuolaida.  Jei anksčiau naudojotės kitos nuolaidos bilietais, esančiais Vilniečio kortelėje, reikėtų pakeisti turimos kortelės nuolaidos tipą. Norėtumėme pažymėti, jog keičiant kortelės nuolaidos tipą, joje negali būti jokios rūšies aktyvintų arba neaktyvintų bilietų. Ji turėtų būti tuščia ar papildyta tik pinigais e. piniginėje. Kortelių nuolaidos yra keičiamos mūsų klientų aptarnavimo centre, kur tam yra reikalingas specialus įrenginys. Dėl apsilankymo centre skambinkite informaciniu tel. Nr. 8 5 210 70 50

Vilniečio kortelės, e. bilietų ir / ar pinigų įsigijimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos apraše nurodyta, kad kortelė galioja 4 metus nuo įsigijimo dienos. Jeigu įsigyta Vilniečio kortele nesinaudojate, po nustatyto 4 metų laikotarpio kortelės galiojimas pasibaigė ir jį reikia pratęsti, atvykus į Klientų aptarnavimo centrą. Pažymima, kad pastoviai naudojantis Vilniečio kortele, jos galiojimo laikas prasitęsia automatiškai.

Jeigu kortelė neveikia (jos negalima papildyti jokioje bilietų platinimo vietoje, neišeina aktyvinti joje esančių bilietų, į ją nereaguoja transporto priemonės komposteriai), bet jokių išorinių pažeidimų nėra, ji yra nemokamai pakeičiama į naują Vilniečio kortelę, į kurią yra perkeliamas e. bilietų ir/ ar pinigų e. piniginėje likutis, buvęs neveikiančioje kortelėje. Visa tai yra atliekama klientų aptarnavimo centruose.

Vilniečio kortelė ir m.Ticket programėlė yra dvi atskiros sistemos, kurios skiriasi savo funkcionalumu ir tarpusavyje jos nėra susietos. Dėl šios priežasties perkelti bilietų likutį iš Vilniečio kortelės į m.Ticket programėlę nėra galimybės.

Retai, bet pasitaiko atvejų, kai, žymint bilietą prie komposterio, garsinio signalo nebūna. Tokiu atveju prašytume paskaityti informaciją komposterio ekrane. Jei yra užrašas „Kelionė apmokėta“, tai bilietas buvo aktyvintas sėkmingai.

Savitarnoje galima papildyti Vilniečio kortelę ir 30, ir 60 minučių bilietais, tačiau tuomet į kortelę pirmieji įsirašys tie bilietai, kurie buvo nupirkti anksčiau. Išnaudojus vienos rūšies bilietus, bus galima naudotis kitos rūšies bilietais.

Bilietų platinimo vietose Vilniečio kortelę galima papildyti tik vienos rūšies 30 ar 60 minučių bilietais (nuo 1 iki 50 vnt.).

Jei jūsų kelionėms reikia ir 30 min, ir 60 min bilietų, pildykite kortelę pinigų suma, iš kurios norimą trumpąjį bilietą galėsite pasirinkti transporto priemonės komposteryje.

Turėti ir 30, ir 60 minučių bilietus galite savo išmaniajame telefone, naudojant m. Ticket programėlę.

Naktiniuose autobusuose galioja įprastos bilietų rūšys ir kainos.

Įsigyta Vilniečio kortelė nėra grąžinama.

Taip, galima naudotis ta pačia Vilniečio kortele, tik reikėtų pakeisti kortelės nuolaidos tipą. Tai yra atliekama mūsų Klientų aptarnavimo centruose. Nuotoliniu būdu to padaryti nėra galimybės. Keičiant nuolaidą, Vilniečio kortelė turi būti tuščia arba joje gali būti tik pinigai e. piniginėje.

Naudojantis Vilniečio kortele, vienu metu galima aktyvinti tik vieną bilietą vienam keleiviui. Jei norite aktyvinti kelis bilietus vienu metu, rekomenduojame naudotis m.Ticket programėle, skirta mobiliesiems telefonams.

Norint savitarnoje įregistruoti Vilniečio kortelę, integruotą į Moksleivio / LSP/ ISIC pažymėjimus, internetinėje savitarnoje, reikėtų žinoti jos numerį, kuris susideda iš 9—10 skaitmenų. Šis numeris nėra matomas ant Moksleivio / LSP/ ISIC pažymėjimų. Vilniečio kortelės numerį galima pamatyti, priglaudus Moksleivio/ LSP/ ISIC pažymėjimą prie komposterio transporto priemonėje bei paspaudus „Kortelės informacija“, pildant Moksleivio / LSP/ ISIC pažymėjimą bilietų platinimo vietose, kortelės numeris visada yra nurodytas pardavimo kvite. Numerį galite sužinoti ir Klientų aptarnavimo centre.

E. bilietus arba pinigus e. piniginėje perkelti iš vienos Vilniečio kortelės į kitą savitarnoje nėra galimybės. Tą padaryti galima mūsų Klientų aptarnavimo centruose. Su savimi reikėtų turėti Vilniečio kortelę, iš kurios norite perkelti e. bilietus arba pinigus e. piniginėje ir kortelę, į kurią norite perkelti e. bilietus arba pinigus e. piniginėje. Jei Vilniečio kortelės, iš kurios norite perkelti e. bilietus arba pinigus e. piniginėje neturite, tuomet būtų reikalingas jos numeris. Naują Vilniečio kortelę (kaina 1,5 Eur) galėsite įsigyti tame mūsų Klientų aptarnavimo centre.

 

Atblokuoti užblokuotos kortelės nėra galimybės.

Vilniečio kortelės pirmiausiai bus nuskaitomas kortelėje esantis ilgalaikis bilietas, tuomet 30 arba 60 minučių e. bilietai. Jei bilietai baigiasi arba jie nebuvo įkelti, galėsite naudotis kortelėje turimais pinigais e. piniginėje.

Išmaniajame telefone galite turėti skirtingas bilietų rūšis, norimą bilietų kiekį. Taip pat yra galimybė aktyvinti kelis skirtingų rūšių bilietus vienu metu sau ir kartu važiuojančiam keleiviui.

Jei kortelė buvo pažeista ar sulūžo, reikėtų kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą, kur e. bilietus / pinigus e. piniginėje iš pažeistos / sulūžusios Vilniečio kortelės bus galima perkelti į kitą kortelę. Naują Vilniečio kortelę (kaina 1,5 Eur) galėsite įsigyti tame pačiame centre. Jūsų pageidavimu, e. bilietus / pinigus e. piniginėje galima perkelti ir į kitą, Jūsų turimą, Vilniečio kortelę.

Praradus kortelę, reikia ją blokuoti. Tą padaryti galima savitarnoje.

Vilniečio kortelę galima blokuoti ir Klientų aptarnavimo centruose . Šiuose centruose galėsite perkelti prarastos kortelės e. bilietų / pinigų e. piniginėje likutį į kitą Vilniečio kortelę. Naują Vilniečio kortelę (kaina 1,5 Eur) galėsite įsigyti tame pačiame centre. Jūsų pageidavimu, e. bilietus / pinigus e. piniginėje galima perkelti ir į kitą, Jūsų turimą, Vilniečio kortelę. Su savimi prašytumėme turėti asmens dokumentą ir prarastos Vilniečio kortelės numerį.

Dabartinė Vilniečio kortelių sistema veikia taip, kad savitarnos greitojoje kortelės likučių peržiūroje skiltyje naujai papildytų e. bilietų informacija atsiranda tik po bilieto (iš naujai papildytų) aktyvinimo transporto priemonėje, praėjus 24 val. Per tiek laiko duomenys iš transporto priemonių komposterių patenka į savitarną. Sėkmingai papildytų, bet dar nenaudotų pinigų e. piniginėje / e. bilietų informaciją galima matyti svetainės skiltyje – „Mokėjimai ir sąskaitos“.

Vilniečio kortelę galima papildyti norima pinigų suma arba pasirinktais vienos rūšies elektroniniais bilietais. Vienu metu Vilniečio kortelėje gali būti nuo 1 iki 60 Eur elektroninių pinigų, nuo 1 iki 50 vnt. 30 ar 60 minučių elektroninių bilietų ir (arba) 1—2 ilgalaikiai bilietai (vienas iš jų privalo būti aktyvintas).

Kortelėje esančius pinigus galima panaudoti, perkant 30 arba 60 minučių e. bilietą sostinės viešajame transporte. Jeigu kortelė papildyta elektroniniu bilietu, palietus komposterį, pasigirs garsinis signalas, reiškiantis, kad bilietas aktyvintas (pažymėtas) bei pasirodys informacija apie bilieto rūšį ir galiojimo trukmę.

Vilniečio kortelės pirmiausia nuskaitomas kortelėje esantis terminuotasis bilietas, tuomet 30 arba 60 minučių e. bilietai. Jei bilietai baigiasi arba jie nebuvo įkelti, galite naudotis kortelėje turimais pinigais.

Plačiau
Dalintis: